شروع هوشمندانه کسب و کار

آماده سازی سرمایه توسط سرمایه گذاران و رشد با ادغام آسان و ابزار قانونی و مالی قدرتمند.

بیشتر مطالعه کنید

استارتاپ ها برای جذب سرمایه چه باید بکنند؟

برای دستیابی به موفقیت و شروع به کار، شما نیاز به تیم اجرایی و سرمایه گذار دارید. نوور به عنوان یک تسهیل گر و شتاب دهنده به شما کمک می کند تا شرکت خود را به عنوان سرمایه گذار و یا موسس استارت اپ حفظ نمائید . استارتاپ ها برای جذب سرمایه چه باید بکنند؟

بیشتر مطالعه کنید
استارتاپ ها برای جذب سرمایه چه باید بکنند؟

انتخاب هوشمندانه سرمایه گذار توسط استارت اپ ها

تقسیم عادلانه سهام یک استارتاپ با سرمایه گذاران آن می تواند سخت باشد، اما ما می توانیم قبل از اینکه شما در ترکیب قرار بگیرید، این فرآیند را آسان تر کنیم و بعد از راه اندازی، به شما کمک کنیم سهام واقعی را در اختیار داشته باشید.

پیگیری سود و منافع شما
انتخاب هوشمندانه سرمایه گذار توسط استارت اپ ها

راه اندازی و گسترش استارت آپ

شرکت خود را با ابزارهای مناسب و بینش شخصی، جذاب تر کنید.

بیشتر مطالعه کنید
راه اندازی و گسترش استارت آپ