نام و نام خانوادگی سهیل امیری
استان مازندران
شهر قائم شهر
مقطع تحصیلی لیسانس
رشته حسابداری
وضعیت کاربر شرکت های خصوصی
دسته بندی واحدهای صنفی
شغل فروشگاه کفش
توانایی کفاش هستم