میناکاری
قیمت : تومان

سابقه کار بنده در زمینه میناکاری 10 سال در بازارچه چارسو مقصود اصفهان نزد اساتید بنام می باشد. میناکاری باید بر روی مس انجام شود اما به علت صرفه اقتصادی بر روی سفال نیز امکان انجام آن می باشد. البته ماده مصرفی برای کار روی سفال با میناکاری روی مس متفاوت می باشد. جنس رنگها در آنها فرق دارد و با قیمت های مختلف می باشد. کار بر روی مس به این صورت است که ابتدا رنگ زمینه قرار داده می شود و سپس طرح مورد نظر رسم می گردد. امادر میناکاری روی سفال از همان ابتدا طرح رنگ آمیزی می شود. مس در کوره در دمای 160 درجه سانتی گراد پخته می شود و اگر کار در رنگ آمیزی مشکل داشته باشد بعد از کوره خود را نشان می دهد و رنگ می ریزد. در میناکاری روی سفال از رنگ  های گواش با مارک های مختلف استفاده  و سپس در کوره پخته می شود. و طرح های مختلفی روی آن می توان اجرا کرد اما اصالت طرح میناکاری بر روی مس می باشد. ظروف  میناکاری شده را می توان به عنوان ظروف مصرفی آشپزخانه استفاده کرد. میناکاری دارای قدمتی 50 هزار ساله و مهد آن از دیرباز شهر اصفهان می باشد.میناکاری بر ظروف مختلفی انجام می شود که هم جنبه مصرفی دارد  و هم تزیینی.

میناکاری بر روی فلز و سفال

شتابدهنده نوور