طراحی پترن
قیمت : تومان

پترن ها جز طرح های گرافیکی می باشند که می توانند بر روی محصولات مختلفی اعم از چوب، ظروف، پارچه، کیف، لیوان، لوازم خانگی و... چاپ شوند.هر پترن ابتدا با دست طراحی می شود و پس از اسکن می تواند در نرم افزار های مختلف اجرا  گردد.

شتابدهنده نوور