صندوق‌های توسعه فناوری|تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شد

1400/09/10

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صندوق های توسعه فناوری چالش‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت ضمانت‌نامه و حمایت برطرف می شود.

این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌واسطه خدماتی که در راستای تجاری سازی به شرکت های دانش‌بنیان ارائه می دهد موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده است.

 

ارائه ضمانت نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان

در راستای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان سه اقدام مهم از سوی صندوق‌های توسعه فناوری صورت می گیرد که در مرحله نخست به شرکت های دانش بنیان کمک می‌شود تا بتوانند ضمانت نامه ارائه دهند.

شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تاسیس در زمان انعقاد قرارداد در راستای اخذ اعتماد طرف مقابل باید ضمانت نامه ارائه دهند تا پیش پرداخت را آسان تر دریافت کنند.

شرکت‌های دانش‌بنیان در مراجعه به بانک‌ها و ساختارهای سرمایه‌گذاری سنتی همواره با چالش چرخش مالی مواجه می شوند و به علت این که حد نصاب کافی را ندارند، در اخذ ضمانت نامه موفق نیستند. اتفاقی که در صندوق‌های توسعه فناوری رقم می خورد این است که برای صدور ضمانت نامه به توان فنی شرکت توجه می کند و طبق آن ضمانت نامه صادر می کند.

صندوق‌های توسعه فناوری، برای صدور ضمانت‌نامه بخشی بسیار کم‌تر از آن چه را که سیستم بانکی دریافت می‌کند، از شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت می‌کند و از این جهت نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تامین سرمایه در گردش نیاز به تسهیلات دارند که مشخصا نمی توانند این تسهیلات را از منبعی تامین کنند. صندوق توسعه فناوری در این میان واسطه ای است که می تواند تسهیلات را با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان ارائه دهد و این چالش را نیز از پیش روی شرکت های دانش بنیان حذف کند.

سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از موارد دیگری است که شرکت های دانش بنیان به آن نیاز دارند تا در ابتدای فعالیت بتوانند پیش روند و مشخصا سرمایه گذاری خطرپذیر به این علت رقم می خورد که وام پاسخگوی نیاز شرکت نیست. سرمایه گذاری خطرپذیر به این شکل است که پس از ارزیابی شرکت، قسمتی از سهام شرکت اخذ و از این طریق سرمایه به سمت شرکت سوق داده می شود.

یکی از این صندوق‌ها که حمایت از زیست‌بوم نوآوری را در دستور کار دارد، صندوق توسعه فناوری ایرانیان است که در قالب یک شرکت دانش‌بنیان، ضمن ارائه خدمات به شرکت‌ها، 150 فرصت شغلی ایجاد کرده است؛ این صندوق طی 10 سال گذشته 2هزار میلیارد تومان خدمات ارائه داده است که منجر به تولید و فروش 10 هزار میلیارد تومان کالا توسط شرکت‌های دانش بنیان شده است.

شرکت های دانش بنیان با منابع ارزان قیمت و حمایتی، کمک می شوند؛  منابع ارزان قیمت و حمایتی سبب می شود تا برخی شرکت های فاقد ارزش کیفی منابع دریافت کنند و رویه سرمایه گذاری واقعی را نیز با خلل مواجه می‌کند در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان و خلاق حمایت می‌کند.