1402/03/02

توافق نامه ای با « BRIN» آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی با معاونت علمی در راستای توسعه همکاری های بین دو کشور در حوزه علمی، فناوری و نوآوری امضا شد.

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان را برای آشنایی با زیرساخت‌های فناورانه اندونزی و توسعه بازار محصولات ایران‌ساخت به اندونزی اعزام کرد.

در این سفر، توافق نامه ای با « BRIN» آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی توسعه همکاری های بین دو کشور در حوزه علمی، فناوری و نوآوری و تسهیل تعریف پروژه های مشترک بین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و رئیس آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی امضا شد.تسهیل تعریف پروژه های مشترک بین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و رئیس آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی از اهداف انعقاد این قرار داد است.

این قرارداد در راستای بهره مندی کشور اندونزی از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان اجرایی می شود.

در این مراسم دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون علمیف فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و لاکسانا تری هاندوکو رئیس آژانس بین المللی علمی و نوآوری علمی جمهوری اندونزی حضور داشتند.

در این سفر، همچنین شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی حضور دارند.

 

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری