آیین دانش‌بنیان| ظرفیت‌های تخصصی به تامین زیرساخت‌های انقلاب صنعتی نسل 4 اتصال می‌یابد

1401/06/17

«آیین نامه‌های اجرایی که در حوزه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های مختلف تدوین شده، گام مهمی در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری به کمک این قانون است.»

این جمله تاکیدی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است که معتقد است قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه های اجرایی آن می تواند تلاش ها و دستاوردهای نیروهای دانشی و تخصصی کشور را به ثمر برساند و با رفع موانع پیش روی آنها کسب و کارشان را رونق دهد.

شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقی که امروز به عنوان بازوان فکری و اجرایی مدیران دولتی محسوب می شوند و چند سالی است تاثیرگذاری آنها در بخش اقتصادی و صنعتی به خوبی برای همه مشهود شده است.  همین اتفاق و اثرگذاری این مجموعه‌ها بود که امسال را به نام «تولید، دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» رقم زد. فعالیت‌های در مرز دانش که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق صورت می‌گیرد و نجات‌بخش کشور در برهه‌های زمانی خاص و تحریم‌ها است.

شتاب در تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان نقشه راه ۱۵ تا ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان یکی از اتفاقات خوبی است که انتفاع آن غیر از فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری برای کل جامعه است و ابلاغ به موقع و زودهنگام آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط هیات وزیران به دستگاه‌ها هم بر سرعت کار افزود.

از آنجاییکه بسیاری از حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به ماموریت‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت مرتبط است، برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ این وزارت خانه را خطاب قرار داده است. در یکی از مواد آیین‌نامه هیات وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده است که نیازهای فناورانه بخش‌های صنعتی مرتبط با این حوزه برای تحقق انقلاب صنعتی نسل 4 را جدی و مصرانه پیگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است از امکانات و اموال دانشگاه صنایع و معاون( متعلق به این وزارت‌خانه) برای توسعه برنامه های دانش بنیان در بخش صنعت، معدن و تجارت، بهره گیرد.

همچنین از این ظرفیت برای افزایش سرمایه صندوق های تحت پوشش این وزارت خانه، تقویت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه فعالیت های بهره وری به ویژه بازسازی و نوسازی صنایع و فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه برای رفع نیازهای بخش در راستای انقلاب صنعتی نسل 4، هوشمندسازی و تربیت متخصصان و مدیران صنعتی و معدنی استفاده کند.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

#23