50 طرح ملی زیستی اجرا می‌شود تا امنیت غذایی فراهم آید

1401/02/24

افزایش بی رویه رشد جمعیت و لزوم تامین غذای آنها، فشار بیش از اندازه‌ای بر منابع موجود زمین تحمیل کرده است که تهدیدی جدی برای محیط زیست و حیات نسل های آتی محسوب می شود. به همین دلیل تامین امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی به یکی از ماموریت های مهم دولت ها بدل شده است.

یکی از روش های مرسوم در دینا برای تامین غذای مردم و افزایش میزان تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی؛ زیست فناوری است. حوزه ای که عمدتا در 3 زمینه «زراعت و باغبانی»، «دام، طیور و آبزیان» و «صنایع غذایی» مطرح است و کاهش منابع موجود؛ می تواند هر سه حوزه را با چالش های جدی مواجه کند.

این معضلات گریبان گیر همه دنیا است به همین دلیل بومی سازی تولیدات و بازار محصولات کشاورزی و زراعی از جمله راهکارهایی است که کشورها در پیش گرفته‌اند. از جمله آنها می توان به ایران اشاره کرد که چند سالی است مفهوم امنیت غذایی را با جدیت بیشتری دنبال می کند و دستگاه های ذیربط را مامور به تامین آن کرده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان نهادی پیشرو رد رعرصه توسعه فناوری های نوظهور به این حوزه ورود کرده و از زیست فناوران کمک گرفته تا راهی برای برون رفت از کمبود مواد غذایی و تامین امنیت آن پیدا کنند. این مسیر سخت و فناورانه هم با کمک شرکت های دانش بنیان و با در نظر گرفتن 50 طرح ملی در حال انجام است.

در این طرح ملی، توسعه حوزه زراعت و باغبانی با اجرای 7 پروژه، حوزه دام، طیور و آبزیان با 38 پروژه و حوزه صنایع غذایی با 5 پروژه ملی مدنظر است. اتفاقی که اگر به شکل کامل رخ دهد می توان از خروج میزان بالایی ارز از کشور پیشگیری کند.