شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس نوع فعالیت و محصولاتی که ارائه می‌دهند، دسته‌بندی‌های موضوعی گوناگونی دارند

1400/09/22

تصویب قانون حمایت از شرکت‌ ها و موسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات، سرآغاز گسترده ‌ترین برنامه دولت برای حمایت از این بنگاه‌های علمی بوده است.

در این قانون، موضوعات مهمی نظیر تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت‌‌های دانش ‌بنیان، تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت‌ های مالیاتی و گمرکی به شرکت‌ های دانش ‌بنیان مورد تاکید قرار گرفته است.

کارگروه ارزیابی شرکت ‌های دانش‌ بنیان به ریاست معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و عضویت وزارتخانه‌ ها و دستگاه ‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، شرکت‌ های مشمول استفاده از مزایای این قانون را تایید می ‌کند.

علاوه بر حمایت‌ های مورد نظر قانون، مرکز شرکت ‌ها و موسسات دانش‌‌بنیان با استفاده از ظرفیت‌ های موجود در سایر دستگاه‌ ها اقدام به ایجاد حمایت‌ های متنوعی به منظور توسعه کسب و کار دانش ‌بنیان کرده است.

از این رو، مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تفکیک فناوری ها به دسته های مختلف، زمینه های حمایت و توسعه از هر یک از آنها را فراهم می آورد.

این داده نما به معرفی دسته بندی و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوع فعالیت این شرکت‌ها پرداخته است