دستیابی به سهم 3درصدی بازار جهانی محصولات زیست‌فناوری؛ بازارهای جهانی اولویت‌دار برای کشور تعیین می‌شود

1400/09/15

یکی از سیاست‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه زیستی کسب سهم 3 درصدی از بازار جهانی این حوزه است. صنعتی کاربردی و ثروت‌آفرین که در همه دنیا به عنوان یکی از برنامه‌های ملی توسعه یافته است.

ایران نیز یکی از کشورهای توانمند در این صنعت است و ظرفیت‌های پیدا و پنهان انسانی، دانشی و تخصصی زیادی در این عرصه دارد به گونه‌ای که در برخی بخش‌های هم‌پای جهان حرکت می‌کند و حرف برای گفتن دارد. اما همه این تلاش‌ها هنوز نتوانسته ایران را در دنیا به جایگاه واقعیش برساند بر همین اساس، بازیگران و اثرگذاران این حوزه سعی دارند حداقل 3 درصد از سهم بازار جهانی زیستی را نصیب کشور کنند.

دستیابی به سهم 3 درصدی بازار جهانی محصولات زیست‌فناوری به عنوان یکی از اهداف کلان کشور و توسعه اقتصاد زیستی کشور نیازمند اقدامات سیاستی، نظارتی و اجرایی مناسب است. البته این کار به عواملی چون میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی کشاورزی، جنگل و دریا برای تامین خوراک ورودی صنایع زیستی و سطح توانمندی فناورانه و نوآوری نیز وابسته است.

به همین دلیل باید سیاست‌های اتخاذ شده برای تحقق این هدف با نگاه به همه این عوامل انتخاب شود تا با طی مسیری کوتاه‌تر و مطمین‌تر به تحقق اقتصاد زیستی برسیم.

در همین راستا نیز سیاست‌هایی چون «تعیین بازارهای اولویت‌دار برای کشور از میان کلیه بازارهای موجود در حوزه اقتصاد زیستی»، «ساماندهی، انسجام و یکپارچه‌سازی سیاست‌های اتخاذ شده در بخش‌های مختلف»، «همگرا ساختن فعالیت نهادهای متولی و ایجاد زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و تعهدات لازم برای اجرای سیاست‌ها»، «تدوین سیاست‌های حمایتی جهت توسعه متوازن و متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها به ویژه کشاورزی و محیط زیست» و «توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه زیست‌فناوری دریایی و تقویت سهم این حوزه با تدوین سیاست‌های مناسب» اتخاذ شده است تا ایران با شتاب بیشتری به سمت اقتصاد زیستی حرکت کند.

همچنین برای نظارت و کنترل نحوه اجرایی شدن این سیاست‌ها اقدامات نظارتی چون «نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین این حوزه و پایش منظم نحوه عملکرد نهادهای ذی‌نفع و مسئول»، «تقویت توانمندی‌های فناورانه و روش‌های نوآورانه در توسعه فرایندهای تبدیلی و یا شناسایی و به‌کارگیری منابع جدید به‌عنوان خوراک ورودی در حوزه کشاورزی صنعتی»، «تقویت زنجیره‌های تامین تا تولید و بازار محصولات زیست‌فناوری با نگاه صادرات‌گرا»، «توسعه متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها با توجه به تقاضاها و نیازها» و «حمایت از روش‌های زیست‌فناورانه در حل معضلات و چالش‌های زیست‌محیطی و کشاورزی» اتخاذ شده است.