مسعود نظیفی گلیردی

مسعود نظیفی گلیردی

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ، دانشجوی دکترا رشته مدیریت منابع طبیعی

- - - دانشجوی دکترا رشته مدیریت منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
- - -رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دشت ناز
- - -طراحی و تدوین طرح ملی کارآفرینی تولید گیاهان زینتی
- - -طراحی و تدوین طرح ملی کارآفرینی تولید گیاهان به روش کشت بافت
- - - عضو کمیته فنی طرح ملی کارآفرینی تولید برنج ارگانیک
- - - طراحی و نظارت بر اجرای ساخت گلخانه دوطبقه و هایپر مارکت عرضه محصولات کشاورزی
- - - طراحی و احداث گلخانه کاکتوس
- - - مسئول برگزاری کارگاه ساخت گلخانه
- - - احداث باغچه گیاه شناسی
- - - دبیر تیم تحقیقات و مشاور درطراحی و نظارت بر ساخت گلخانه ها ومسئول هماهنگی جهت احداث آزمایشگاه بیوتکنولوژی شرکت مهندسی مهر گستر فریم طبرستان
- - - فعالیت علمی، انتشاراتی و تالیف(مقاله علمی، کتاب)
مقاله (ISI 2013)
A comparison of volume by 3p and traditional methods on hornbeam (carpinus bemlus) and beech (fagus orientalis) species
* * * * * * * * * * * * * *مقاله (ISI 2015)
FEASIBILITY STUDY TO DETERMINE THE ROYALTIES USING CONVENTIONAL METHODS OF MEASURING INVESTMENT RETURNS FOR THE FORESTS IN NORTH OF IRAN (A CASE STUDY:AZARRUDFORESTRY PLAN)
* * * * * * * * *مقاله (ISI 2015)
SPECIFY THE DISPERSAL PATTERN OF YEW BY THE MEAN SQUARE (SPECIAL STUDYING: IN AFRACHAL VALLEY LOCATED IN BANDPAY SHARGHI)