عادل قربانی

عادل قربانی

منتور

مدرک : دکترا

دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : تجارت الکترونيک

منتور استارتاپ ها و مشاور کسب و کارها، داور پارک علم و فناوري، موسس مرکز رشد خوشه هاي فناور مازندران، رييس کلينيک مشاوره شغلي دانشگاه، مدرس دانشگاه، مولف کتاب مهارت ها و قوانين کسب و کار