سید علی  فاطمی نیا

سید علی فاطمی نیا

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : ● فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه یزد (1384-1380) ● فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی از دانشگاه علامه طباطبایی (1390-1387)

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی -مدیریت جهانگردی

سوابق تحصیلی
● فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه یزد (1384-1380)
● فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی از دانشگاه علامه طباطبایی (1390-1387)
سوابق آموزشی مرتبط
● تدریس دورهای رشته مدیریت جهانگردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ساری (1393-1391)
● تدریس دوره های کوتاه مدت راهنمایان ایرانگردی و بلد محلی در موسسات آموزشی (1394-1393)
● برگزاری کارگاه های آموزشی برای شاغلین مرتبط با بخش گردشگری (1394-1393 )
● تدریس دورهای گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی گردشگری و هتلداری ساری ( 1398-1394)
● آموزش دوره های توانمند سازی جوامع محلی در سطح استان( 1395-1393)
● آموزش دوره های ضمن خدمت در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران(1398 – 1397)
سوابق شغلی
● فعالیت آموزشی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران (1386-1385)
● مشغول به کار در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران از سال 1391
کارشناس امور فرهنگی 93-91
● مسئول بخش بوم گردی و طبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی ( 1394-1393)
● مسئول بخش بازاریابی و تبلیغات گردشگری اداره کل میراث فرهنگی از 1394 تا کنون