بهروز جعفر زاده رضوان

بهروز جعفر زاده رضوان

منتور و کوچ

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

هر تغييري ميتواند جهان را تغيير دهد. خودت را تغيير بده تا جهانت تغيير كند