علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : لیسانس: دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس: دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی-مدیریت آموزشی

- سابقه و تجربه کاربردی و عملی در آزمایشگاه های الکریسیته، الکترونیک، لیزر و اپتیک بعنوان TA در دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف)؛ - مدرس دوره های مدیریت کسب و کار MBA (گذراندن دوره های کسب و کار تا سطح فوق دکتری Post DBA)؛ - ممیز و سرممیز استانداردهای ISO (مدرس دوره های آموزشی ممیزی داخلی ISO)؛ - بازرس فنی استانداردهای ISO و صنعت نفت و گاز (سابقه ریاست استاندارد و بازرسی فنی در شرکت ملی نفت)؛ - متخصص روش پژوهش کیفی و مسلط به نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی Atlas.ti (انجام پایان نامه و کسب بالاترین سطح کیفیت در سال 1399 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)؛ - متخصص برنامه ریزی و مدیریت آموزشی؛ - متخصص مدیریت استراتژیک؛ - مدرس فنون مذاکره، مدیریت ریسک و مهارت های زندگی.