علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : لیسانس: دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس: دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی-مدیریت آموزشی

- سابقه و تجربه کاربردی و عملی در آزمایشگاه های الکریسیته، الکترونیک، لیزر و اپتیک بعنوان TA در دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف)؛
- مدرس دوره های مدیریت کسب و کار MBA (گذراندن دوره های کسب و کار تا سطح فوق دکتری Post DBA)؛
- ممیز و سرممیز استانداردهای ISO (مدرس دوره های آموزشی ممیزی داخلی ISO)؛
- بازرس فنی استانداردهای ISO و صنعت نفت و گاز (سابقه ریاست استاندارد و بازرسی فنی در شرکت ملی نفت)؛
- متخصص روش پژوهش کیفی و مسلط به نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی Atlas.ti (انجام پایان نامه و کسب بالاترین سطح کیفیت در سال 1399 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)؛
- متخصص برنامه ریزی و مدیریت آموزشی؛
- متخصص مدیریت استراتژیک؛
- مدرس فنون مذاکره، مدیریت ریسک و مهارت های زندگی.