غزاله شعبانی سرخنی

غزاله شعبانی سرخنی

منتور و کوچ

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه علامه محدث نوری

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیمارستان، فعال رسانه، مجری خدمات دیجیتالی و طراحی گرافیک ،مدرس