عباس صوفی

عباس صوفی

منتور

مدرک : لیسانس

دانشگاه :

رشته تحصیلی :