کمیل نعمت زاده

کمیل نعمت زاده

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : علامه طباطبایی

رشته تحصیلی : اقتصاد

مقطع تحصیلی: ارشد اقتصاد