کمیل نعمت زاده

کمیل نعمت زاده

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : علامه طباطبایی

رشته تحصیلی : اقتصاد

مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری مازندران
مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری مازندران
مسئول نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری مازندران
کارشناس مرکز رشد ساری پارک علم و فناوری مازندران
مسئول راه اندازی مرکز رشد بهشهر
کارشناس مرکز رشد سیمرغ