موسی پایاب

موسی پایاب

منتور

مدرک : فوق لیسانس

دانشگاه : دانشگاه ازاد ساری

رشته تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،دانشجوی دکترا حقوق خصوصی

*سابقه وکالت در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری کشور بمدت 18 سال
*سابقه همکاری با بانک های ملی ،صادرات ، توسعه تعاون ، اینده ، ایران زمین ، رسالت و وحدت سابق و مهر اقتصاد
*رئیس کانون وکلا و وکیل سرپرستشهرستان سوادکوه شمالی (قائمشهر)بمدت 9 سال
*مشاوره حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی ترناس (تهران) از سال 90 تاکنون
*مشاوره حقوقی شرکت ارشیا نگین شمال (امل) از سال 88تاکنون
*مشاوره حقوقی شرکت هورام سازه الومینیم (تهران) بمدت 4 سال