مهتاب گل محمدی

مهتاب گل محمدی

منتور

مدرک : دکترا

دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یزد

رشته تحصیلی : علوم ازمایشگاهی ، ژنتیک ، پزشکی مولکولی

صنایع مرتبط با علوم ازمایشگاهی