نقشه شما برای بدست اوردن پول چیست؟

اگر به دنبال این هستید که با راه اندازی استارتاپ در زمانی سریع به درآمد بالا برسید، پیشنهاد میکنیم که به دنبال کارهای دیگر بروید. چراکه یکی از دلایل اصلی شکست بسیاری از استارتاپ ها همین دیدگاه است. از آنجایی که استارتاپ در نهایت بعد از طی مسیر خود و موفقیت در این راه باید به درآمدی بسیار بالا نسبت به سرمایه گذاری در پروژه خود برسد، بهتر است با عوامل تاثیر گذار در شکست و موفقیت استارت آپ های دیگر آشنا باشد. در ادامه برای طراحی نقشه راه شما سعی مینماییم شما را با این عوامل بیشتر آشنا کنیم.

عوامل تاثیرگذار در شکست استارتاپ ها:

 ناتوانی در درک نیاز مشتریان

عدم برنامه ریزی برای انتخاب هدف درست

استفاده از ایده های ناپخته، تکراری و کپی

عدم داشتن یک استراتژی درست و کاربردی

عدم داشتن برنامه ای پویا برای شناسایی، محاسبه و کنترل ریسک ها

عدم تست بازار در مرحله تحقیق و بازخورد گرفتن از مشتریان

برنامه‌ریزی صرفا با هدف کسب پول

نداشتن اشتیاق برای کارکردن و تحمل زحمت آن

نداشتن مهارت های لازم برای کل مهارت ها

عدم بهره گیری از منتورها (مرشد و راهنماهای متخصص)

عدم توانایی کافی برای افزایش سرمایه

بهره گیری از رهبری و تیم نامناسب

تشکیل شبکه سازی نادرست

عدم افزایش دامنه تحمل سختی ها

و ...

نوور برای تمامی عوامل بالا با توجه به در اختیار داشتن تیم های کارآزموده و ماهر همواره با تشکیل دوره های آموزشی و مشاوره تمام سعی خود را می نماید که تاثیر عوامل ذکر شده را به حداقل ممکن تقلیل داده و همواره در کنار شما باشد.

عوامل موفقیت یک استارتاپ:

برنامه ریزی برای انتخاب یک هدف درست

انجام تحقیق بازار، شناسایی و درک نیاز مشتریان

خلق ایده ناب

بهره گیری از منتورها (مرشد و راهنماهای متخصص)

بهره گیری از رهبری و تیم مناسب

تشکیل شبکه درست

داشتن برنامه ای پویا برای شناسایی، محاسبه و کنترل ریسک ها

ساخت نمونه اولیه (کالا یا خدمت)

ارائه نمونه اولیه به حدود 100 نفر

بازخورد گرفتن از مشتریان اولیه

تامین سرمایه و یا پیدا کردن سرمایه گذار

ثبت ایده یا برند

راه اندازی محصول و خدمات رسانی

جذب مخاطبان و کاربران بیشتر و همراهی آن ها و گرفتن بازخورد بیشتر

راه اندازی مجدد

رشد و توسعه بازار

افزایش دامنه تحمل سختی ها

نوور در کل مسیر موفقیت شما همچون یک پشتیبان رازدار و حامی منافع شما همواره در کنار شماست.