برای پیدا کردن سرمایه گذار اماده اید؟

 با توجه به اینکه پیدا نمودن سرمایه گذاران یکی از راه حل های بهینه جهت رشد استارت اپ ها می باشد. اما باید توجه داشت که سرمایه گذاران منابع مالی کم استرسی را به مجموعه شما تزریق می نمایند. نوور بستری را فراهم نموده تا استارت اپ ها بتوانند سرمایه گذار خود را شناسایی نمایند همچنین به سرمایه گذاران این امکان را میدهد تا با بررسی استارت اپ ها و شرکت های مستقر در نوور سرمایه گذاری امنی را تجربه نمایند .در همین راستا به جاست که استارتاپ ها با انواع مدلهای سرمایه گذاری آشنا گردند.

برای انتخاب سرمایه گذار باید با نوع تعامل ایشان نیز آشنا بود. نکته بسیار مهم این است که این نوع سرمایه‌گذاری آنها به چه صورت است.

برای درک این موضوع، انواع سرمایه‌گذاری استارتاپ را در سه دسته قرار داده‌ایم:

سرمایه‌گذاری مالکیتی

سرمایه‌گذاری مالکیتی یک نوع سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود که در جریان آن، سرمایه گذار در ازای تخصیص اعتبار به پروژه، مالکیت بخشی از آن را بر عهده می‌گیرد. لذا سرمایه‌گذار می‌تواند درصد یا همه سهم آن را برای خود بردارد.

سرمایه‌گذاری اعتبار دهی

این روش از سرمایه‌گذاری بیشتر شبیه قرض دادن پول به یک پروژه است و در قبال آن تنها سود یا هزینه مربوط به سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کند. در این روش، سرمایه‌گذار متعهد می‌شود که اعتبار لازم برای انجام پروژه را در نظر بگیرد و در نهایت پس از تولید محصول یا ارائه خدمات و عرضه آن به بازار، پول اولیه خود را به همراه سود آن دریافت می‌کند. معمولاً بانک‌ها و نهادهایی مانند پارک علم و فناوری در این زمینه فعال هستند.

 سرمایه‌گذاری شراکتی

در سرمایه‌گذاری شراکتی، همانند سرمایه‌گذاری مالکیتی، وظیفه تأمین بودجه پروژه بر عهده سرمایه‌گذار است و در ازای آن درصدی از سهم استارت آپ را به خود اختصاص می‌دهد. تفاوت این روش با سرمایه‌گذاری مالکیتی در این است که در روش شراکتی، حداکثر تا 45 درصد از سهام به سرمایه‌گذار اختصاص می‌یابد و مالک اصلی پروژه، همان کارآفرین و گروه راه‌اندازی استارتاپ هستند.

پیدا نمودن سرمایه گذاران یکی از راه حل های بهینه جهت رشد استارت اپ ها می باشد . سرمایه گذاران منابع مالی کم استرسی را به مجموعه شما تزریق می نمایند . نوور بستری را فراهم نموده تا استارت اپ ها بتوانند سرمایه گذار خود را شناسایی نمایند همچنین به سرمایه گذاران این امکان را میدهد تا با بررسی استارت اپ ها و شرکت های مستقر در نوور سرمایه گذاری امنی را تجربه نمایند .