تولید ماسک های فشیال توسط نانو تکنولوژی

ما به دنبال توسعه فناوری‌ها و روش‌های «تهیه مواد موثره و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی» مبتنی بر فناوری نانوهستیم . محصول و فرآورده‌هایی نهایی می‌تواند شامل انواع مواد موثره طبیعی یا مصنوعی سنتزی، نانوانکپسوله‌ها، نانوامولسیون‌ها، نانوذرات و نظایر آن باشد که قابلیت استفاده در کاربردهای چهارگانه دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی را مطابق با ملاحظات تعریف شده دارند و از قابلیت مقیاس‌پذیری و تکرارپذیری به منظور توسعه در مقیاس صنعتی برخوردار هستند.

برگزیدگان نهایی  به منظور توسعه فناوری و تجاری‌سازی طرح و نمونه‌های اولیه خود تا مرحله تولید انبوه، مورد حمایت شتابدهنده نوور  قرار خواهند گرفت


برگشت به صفحه ایده ها

کاربر یا شرکتی که برای انجام ایده اعلام آمادگی کرده است تاریخ ثبت
پگاه درجانی 1400/09/17