دستگاه تولید یخ

دستگاهی که در عرض 3 دقیقه یخ تولید کند


برگشت به صفحه ایده ها

کاربر یا شرکتی که برای انجام ایده اعلام آمادگی کرده است تاریخ ثبت