قطعا یکی از شرط‌های لازم در مرحله اجرای ایده، داشتن مهارت‌ها و تخصص‌های لازم و مرتبط است. خودتان فکر کنید که چطور بدون مهارت چنین چیزی ممکن خواهد بود. اما اگر تیم اولیه‌ای وجود داشته باشد، ما نظر نهایی را پس از بررسی فرم و جلسه حضوری در سایت نوور اعلام خواهیم کرد