خیر، متاسفانه هرچقدر هم ایده شما به نظرتان خوب و عالی باشد، اما برای اجرای آن به یک تیم خوب و مسئولیت پذیر نیاز دارید. و ما تیم را پذیرش می‌کنیم نه افراد را اما از انجائیکه مرکز شتابدهی نوور در کنار خود یک  مرکز فناوری دارد میتوانید درخواست خود را به مرکز فناوری ارسال فرمائید کافی است پس از ثبت نام در سایت نوور پیامی برای مرکز فناوری ارسال کنید