بسته به ایده‌ای که دارید، تعداد اعضای هر تیم مشخص می‌شود اما برای راه اندازی استارتاپ، باید اعضای تیم حداقل ۳ نفر باشند