استارت اپ اسکام

استارت اپ اسکام

آقایان مروتی ، کیائیه و سعادتی فرد

اسکام پلتفرمی است برای یادگیری تخصص ها ما در اسکام به  مباحث متنوعی در زمینه صنعت و مهارت های نرم افزاری میپردازیم تا کمکی کرده باشیم تا عزیزان اسکامی به هدف هایی که در سر دارند دست پیدا کنند. 

رسالت اسکام از تاسیس تا الان همیشه در این مسیر بوده که بتواند چالش های ذهنی  دانشجویان و دانش آموزان رشته فنی و همچنین صنعتگران رو برای یادگیری مهارت های مورد نظر خودشان بر طرف کند.

اسکام فعالیت رسمی خودش را از تابستان سال 1400 شروع کرد ، ما در اون زمان به این نتیجه رسیده بودیم که برای کمک به نظام آموزشی و صنعت  کشور به  تولید محتواهای تخصصی نیاز است بنابراین اسکام  در قالب یک آکادمی آنلاین کار خود را شروع کرد 

هم اکنون اسکام به جهت تسریع در روند  برند سازی و تجاری سازی محصولات خود در شتابدهنده نوور حضور دارد .