پت لاین

پت لاین

مدیر استارت اپ آقای مهجوری

شبکه درمانی حیوانات خانگی با قابلیت هایی جذاب و متفاوت

پت لاین در تاریخ 15 اسفند 1400  موفق به جذب سرمایه گذار  و مبلغ سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال  گردید