بوم ایران

بوم ایران

مدیر استارت اپ آقای مازیار جوهریان

پلتفورمی جهت به  اشتراک گذاری سفرنامه ها و همچنین مناطق گرشکری شهر ها  علاوه بران بوم ایران با انتخاب مقصد، مسیر پیشنهادی و همچنین اطلاعاتی در خصوص اماکن اقامتی و رستوران ها بر اساس بودجه اعلام شده  شما ، ارائه میدهد