ایران مد

ایران مد

مدیر استارت اپ آقای امین مسلمی

ایرام مد(ایران مدیکال) یک  پلتفورم فروش محصولات پزشکی می باشد که بر دو استارتژی فروش متمرکز شده بر خلاف سایر فروشگاه های اینترنتی که فقط ارائه دهنده محصول می باشند استارت اپ ایران مد راهکارهایی جهت فروش بیشتر محصولات شرکتها اتخاذ نموده است

شتابدهنده نوور به جهت حمایت از تجاری سازی استارتاپ ها ، 30 درصد از سهام استارتاپ ایران مدیکال را خریداری نمود 

ایران مدیکال در تاریخ 25 خرداد1401  موفق به جذب سرمایه گذار و  مبلغ سرمایه گذاری  پانزده  میلیارد ریال  گردید

ایران مدیکال در تاریخ  12 مهر 1402   موفق به جذب سرمایه گذار در مرجله سوم  و  مبلغ سرمایه گذاری  ده  میلیارد ریال  گردید